Sündmused 2017

Sündmused 2017

Jaanuar

4.jaanuar Seto käsitööliste kogunemine Peko Puhkemajas

6.– 7.jaanuar Talsipühi ehk seto jõulude tähistamine erinevates kohtades Setomaal

13.jaanuar  Setomaa Valdade Liidu vahtsõaasta pidu Meremäel

20.jaanuar Teeõhtu Seto Seltsimajas

23.jaanuar SKK juhatuse koosolek Obinitsas

26.jaanuar Seto Pitsi Klubi kokkusaamine Jane Vabarna juures

Veebruar

11.veebruar ERKL volikogu, Pärandihoidja auhindade üleandmine, www.folkart.ee

15.veebruar Istjatsi õtak Seto Tsäimajas

17.veebruar Seto rahvarõivaraamatu infopäev. Kirikinnaste teemapäev Värska KK

26.veebruar Maaselitsa tähistamine Obinitsas ja Seto Talumuuseumis

27.veebruar Active Age 55+ toidukoolitus Obinitsas. Iti Toom- Pliinid ja pannkoogid

Märts

2.märts Seto Pitsi Klubi kogunemine Mikitamäel vallamaja saalis

14.-16.märts Käsitööselts Kirävüü lahtiste uste päevad Värska vallamaja III korrusel

17.märts Veebilehe koolitus ja turunduse infopäev Seto Talumuuseumis

23.märts Seto Käsitüü Kogo üldkoosolek Obinitsa Külakeskuse väikses saalis

24.märts Seto rahvarõivaraamatu 2.teemapäev Obinitsas – Pikki käüssidega hame

28.märts Active Age 55+ toidukoolitus Lüübnitsas. Inara Luigas – Piimast võtami viimäst

Aprill

4.aprill Lihavõttepühade eelne töötuba Kirävüüs, juhendab Maret Vabarna

7.aprill Masintikkimise koolitus Kirävüüs ( Active Age 55+). Koolitaja Marge Haug

11.-12.aprill masinkudumise koolitus Värskas  (Active Age 55+). Koolitaja Õnne Linkolm

14.-16.aprill Käsitöömess Tallinna Lauluväljakul

16.aprill Seto lihavõtted kõikjal Setomaal

27.aprill Toidukoolitus Active Age 55+ Saaboldas. Sirje Kruusamäe- Smuutid, püreesupid

28.aprill rahvarõivaraamatu 3.teemapäev Värskas – Suurrätid, kõrik

Mai

5.-26.mai XXIV Seto Pitsi päevad Värskas Seto Talumuuseumis

5.mai 15.00 Pitsipäevade avamine

6.mai Jüripäev Värskas

12.-13.mai  XXII Eesti Rahvakunsti ja Käsitööliidu käsitööpäevad Tõstamaal

20.mai  II SUUR PITSIPÄEV Setomaal

20.mai Roosipäev Meremäel

26.mai 15.00 Pitsipäevade lõpetamine

28.mai Suviste käsitöö- ja maalaat Värskas

Juuni

3.juuni Obinitsa muuseumi sünnipäev ja näituse avamine

8.juuni Rahvarõiva teemapäev – PEARÄTT Obinitsas

10.juuni Luikjärve talu lahtiste uste päev Tobrova külas

11.juuni Naboikapäev Kolkjal

16.-18.juuni Seto Folk Värskas, käsitöölaat www.verska.ee

17.juuni Sõirapäev Saatse Seto Muuseumis, www.setomuuseum.ee

17.-18.juuni Vastseliina maarahva laat Vastseliinas

20.juuni – 10.juuli Seto käsitöönäitus Tulest tulnud Tallinnas Rahvakunstigaleriis

Juuli

13.juuli Rahvarõiva teemapäev – PÕLL Seto Talumuuseumis

14.juuli Peipsi Järvefestival Lobotka sadamas

15.juuli Veepidu Värska Sanatooriumi rannas

21.-22.juuli Ostrovo festival Ostrovo külas Meremäe vallas

29.juuli Päädnitsapäev Saatses

29.juuli Lina- ja käsitöölaat Mooste mõisa hoovis, www.moostemois.ee

August

5.august XXIV Seto Kuningriik Luhamaal, www.setomaa.ee

12.-13.august Kostipäiv ehk Setomaa kohvikutepäev Setomaa erinevates kohtades, www.visitsetomaa.ee

17.august Rahvarõiva teemapäev – KÕLAVÖÖ Obinitsa muuseumitares

19.august Paasapäev Obinitsas, www.setomaa.ee

26.-27.august Lüübnitsa sibula- ja kalalaat Lüübnitsa külas Mikitamäe vallas, www.mikitamae.ee

September

14.september Tõrvapäev Küllatüväs Rikka Ivvani talus

15.-19.september Seto käsitööliste reis Udmurtiasse

15.september Juhtide kool Tallinna Rahvaülikool, Estonia pst 5a, www.folkart.ee

22.september Rahvarõiva teemapäev – PUUSAPÕLL Tartus, ERM-is

27.-30.september ,,Krolevetsi rätikud“ käsitööfestival Ukrainas

Oktoober

3.-9.oktoober Seto kultuuri nädal

3.oktoober  Pitsiklubi kogunemine Värska Kirävüüs

5.-6.oktoober Palkhoone restaureerimise koolitus Perdaku külas

6.oktoober ,,Anna Kõivo hamekirjad“ näituse avamine Värska Kultuurikeskuses

7.oktoober X Ettevõtlusfoorum Ravila mõisas Harjumaal, www.folkart.ee

9.oktoober Seto Kongress Värska Kultuurikeskuses

10.-11.oktoober Palkhoone restaureerimise koolitus Päka külas

12.oktoober Activ Age 55+ toidukoolitus Ukraina köök, Taarka Tares

20.oktoober Rahvarõiva teemapäev – KITASNIK Tallinnas EVÕM-s

28.oktoober Lindora laat Vastseliina vallas Võrumaal, www.vastseliina.ee

29.oktoober Seto ja võro käsitööliste tootearenduskoolitus Räpina Loomemaja

November

3.-4.november Coop Local projekti raames käsitööliste õppereis Lätti

10.november Toidu kasvatajate ja valmistajate kontaktkohtumine Obinitsa KK

16.-19.november Mardilaat Saku Suurhall, Tallinn, www.folkart.ee

24.november Rahvarõiva teemapäev – LINIK Obinitsa muuseumitares

Detsember

8.detsember Jõululaat Värska Kultuurikeskuses, www.verska.ee/kalender/

10.- 27.detsember Seto Jõulumaa Lüübnitsas

Jõulueelsed töötoad Värska Kultuurikeskuses