Kontakt

MTÜ Seto Käsitüü Kogo
Aadress: Obinitsa, Setomaa vald, Võrumaa, 65301
Tel + 372 5620 0057
E-post: kogo@setomaa.ee

MTÜ Seto Käsitüü Kogol on 2 kontorit – Obinitsa Külakeskuse 2. korrusel ja Värskas Setomaa Kultuurikeskuse 3. korrusel.

Tegevjuht

Ingrit Kala
Tel + 372 5620 0057
E-post: ingrit@setomaa.ee

 

 

Juhatus (3-liikmeline)

sigre

Sigre Andreson
Tel + 372 5628 0676
E-post: sigre@setomaa.ee

 

 

 

Ingrit Kala
Tel + 372 512 0659
E-post:  ingrit@setomaa.ee

 

 

evar-riitsaar

 

Evar Riitsaar
Tel + 372 511 7361
E-post: evar.riitsaar@gmail.com