Tekstiiliesemete märgi taotlemine

SETO KIMMÄS märgi tekstiiliesemetele taotlemise, väljaandmise, kontrolli ja reeglite rikkumise lahendamise kord.

  1. Märgi taotlemine.

Taotleja esitab Seto Käsitüü Kogo kontorisse või e-maili teel kogo@setomaa.ee taotluse saada märgi kandmise õigus oma pakutavale tekstiili tootele. Taotlusega koos tuleb esitada tootenäidis( või näidised), mis tagastatakse pärast otsuse väljakuulutamist.

Taotleja peab elama Setomaal ( Mikitamäe, Misso, Värska, Meremäe  vallas või Vene Föderatsiooni Petseri rajoonis) või tõestama oma seotust Setomaaga.

Garantiimärki Seto Kimmäs saab taotleda 2 kategoorias:

MUSTINÕ – tõlgituna endisaegne, mis annab tarbijale teada, et käsitöötoode on valmistatud maksimaalselt Seto käsitöötraditsioone järgides. Käsitöömeistreid innustab see taasavastama kaotatud mustreid, materjale ja töövõtteid, toetades sellega Seto käsitöökultuuri.
S´OOAONÕ – tõlgituna tänapäevane, mis annab tarbijale teada, et antud eseme valmimisel on kasutatud Seto elemente. Käsitöömeistreid ja noori innustab see loovaks uute võimaluste otsinguks, samas noppides ideid vaaremade ja -isade pärandist.

Seto Käsitüü Kogu poolt ellu kutsutud komisjon vaatab taotluse läbi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kolme kuu jooksul taotluse esitamisest ning annab taotluse rahuldamisest või mitterahuldamisest taotlejale teada kirjalikult (e-kiri).

2. Märgi väljaandmise ja kontrolli kord. 

Seto Käsitüü Kogoannab taotlejale koos märgi kasutamise õigusega märgi tähise ja numbrid, ning peab selle üle arvestust.

Kasutusele võetakse koodid: T-tekstiil, ( P – puit; M – metall; K – keraamika)

Märgil oleks siis esiküljel SETO KIMMÄS ja pöördel tähis MUSTINÕ  või S’OOAONÕ

T9999                T9999

Seto Käsitüü Kogo fikseerib iga toote või teenuse kirjelduse (k.a. foto(d)) ning mõõdetavad näitajad, mida taotleja peab hiljem toote/teenuse samaväärsuse ja kvaliteedi hoidmisel tagama. Seto Käsitüü Kogo peab ka sellekohast arhiivi.

Seto Käsitüü Kogo tagab väljastatud märkide ja neid kandvate toodete info avalikustamise veebis. Avalikustatakse märgi kasutusõiguse omanik, toode ja selle lühikirjeldus, märgi number, märgi kasutamise õiguse andnud organisatsioon.

Iga toote kohta peab esitama eraldi taotlusankeedi.Korraga saab märki taotleda mitmele tootele.Taotleja kohustub kasutama ühe numbriga märki ainult ühel tootel/teenusel või tootepartiil. Ettevõtja saab märki taotleda tootepõhiselt.

Pärast hindamiskomisjonilt positiivse otsuse saamist tuleb taotlejal tasuda iga taotluse kohta ühekordne tasu 5 €. Taotleja peab taotlemisel välja tooma märkide koguse. Ühe märgi hinnaks on 0.20 €

     3. Reeglite rikkumise lahendamise kord.
 

Seto Käsitüü Kogol on õigus teostada pistelist kontrolli toote kvaliteedi ja märgi õige kasutamise üle. Pretensioonide korral on Seto Käsitüü Kogol õigus märgi kehtivus tootel peatada.