Seto rahvarõivaraamatu käsikiri

Projekt: Käsitööliste ja teadusasutuste koostööprojekt – seto rahvarõivaraamatu käsikiri

Piiriveere Liider Meede 3.1. Ühistegevuse arendamine.

Projekti partnerid on MTÜ Seto Käsitüü Kogo ja SA Seto Instituut.

Projekti periood: 01.12.2016 – 01.11.2019

 

Projekti otseseks eesmärgiks on viia kokku piirkonna käsitöölised ja teadlased- etnoloogid. Koostöös toimuvad 3 aasta jooksul teemapäevad (sh vastastikused konsultatsioonid)  erinevate rahvarõivastega seotud teemadel (nt. sukad, hamed, vööd, ehted, jalanõud, kindad jm rahvarõiva komplekti kuuluvad esemed). Projekti tulemusena koondatakse ca 350 lehekülge seto rahvarõivaalast materjali (artiklid ja fotod). Valmib käsikiri, mis loob eelduse edaspidi seto rahvarõivaraamatu välja andmiseks.

Projekti kaugem eesmärk ühtib Piiriveere Liideri strateegia rakendamise pikaajaliste mõjudega  – piirkondlike eripärade parem  rakendamine, kohaliku majanduse elavnemine, elukvaliteedi paranemine. Kui paranevad teadmised traditsioonilisest käsitööst, luuakse eeldused turismisektoris kvaliteetsemate teenuste ja tootepakettide tekkele. Koondatud rahvarõivamaterjal annab teavet autentsete rõivaste valmistamiseks ja inspiratsiooni uute stiliseeritud toodete tekkimiseks. Projekti tulemusena valmib käsikiri, kuhu on koondatud seto rahvarõivaalased artiklid. Koondatud on õppepäevadel esitletud erakogudes olevatest esemetest fotomaterjal.

Uuenduslikkus on see, piirkonnas viiakse kokku käsitöölised ja teadlased- sellelaadset koostööd pole sellises mahus varem tehtud. Tiheneb käsitööliste omavaheline suhtlemine ja koostöö teadlaste ja teadusasutustega (ERM, Eesti Vabaõhumuuseum, Setomaa kohalikud muuseumid, Viljandi Kultuuriakadeemia). Moodustatakse toimetuskolleegium. Teoreetilised arutelud koos praktikumidega ja vastastikused konsultatsioonid annavad inimestele võimaluse seto käsitöö tehnikat, sõnavara ja varasemaid uurimusi paremini mõista ning tänapäevaselt ja teaduslikult sõnastada.