Liikmed

Seto Käsitüü Kogo liikmeks võivad olla ettevõtjad, mittetulundusühingud ja füüsilised isikud, kes soovivad arendada käsitööalast ettevõtlust Setomaal. Meie ühingusse on oodatud seto traditsioonilise käsitöö järjepidevuse hoidjad, kelle tegevuse eesmärk ei ole vastuolus Kogo eesmärkidega.

MTÜ Seto Käsitüü Kogo liikmeid saab vaadata tegevusvaldkondade kaupa alljärgnevatele nuppudele vajutades: