Liikmed

Seto Käsitüü Kogo liikmeks võivad olla ettevõtjad, mittetulundusühingud ja füüsilised isikud, kes soovivad arendada käsitööalast ettevõtlust Setomaal seto traditsioonilise käsitöö järjepidevuse kaudu ning kelle tegevuse eesmärk ja tegevus ei ole vastuolus Kogo tegevuse eesmärkidega.

Seto Käsitüü Kogosse liikmeid saab vaadata tegevusvaldkondade kaupa alljärgnevatele nuppudele vajutades: