Tekstiilimärgi komisjon

SETO KIMMÄS märgi väljaandmise tekstiili komisjon
Komisjoni kuulub 4 liiget ja nimetatakse nende asendusliikmed ning eksperdid, kes kutsutakse või kaasatakse vastavalt vajadusele.

  1. Seto Käsitüü Kogo esindaja – Ingrit Kala, asendusliige Sigre Andreson
  2. Setomaa muuseumide esindaja – uus liige valimisel
  3. Seto käsitöömeister – Terje Lillmaa, asendusliige Sirje Ots
  4. Seto käsitöömeister – Anna Kõivo, asendusliige Maret Vabarna
  5. Pärandkultuuri ekspert – Õie Sarv
  6. Hinnatava toote eriala ekspert – (muutuv liige, nimeliselt ei määratleta, kaasatakse vajadusel)

Komisjoni määrab  kolmeks aastaks Seto Käsitüü Kogo juhatus.
Komisjoni kutsub vastavalt vajadusele kokku Seto Käsitüü Kogo.

Komisjoni liikmete koosseisu muudatused otsustab Seto Käsitüü Kogo juhatus.