Märgi taotlemise ankeet

SETO KIMMÄS märgi taotluse ankeet

Iga toote kohta peab esitama eraldi taotlusankeedi. Taotlusi saab täita nii seto kui eesti keeles. Taotlusega koos tuleb esitada tootenäidis( või näidised)

Taotleja

Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Ettevõte
Reg. number

Postiaadress:Talu/maja/korter

Küla/tänav

Vald/linn

Postiindeks

Maakond

Elukoht:(kui on sama postiaadressiga, siis kirjuta “sama”)Talu/maja/korter

Küla/tänav

Vald/linn

Postiindeks

Maakond

Taotleja/ettevõtte seotus Setomaaga

 

 

 

Toote nimetus: 

Kirjelda toodet, millele taotled Seto Kimmäs märki (materjal; materjali, mustrite ja  tehnoloogia päritolu jm)

 

 

 

 

 

 

 

Millist Seto Kimmäs märki taotled:

 

a) MUSTINÕ

b) S´OOAONÕ

c) Ei oska öelda

 

Kui taotled märki MUSTINÕ, siis palun selgita, mille poolest Sinu toode on endisaegne, ehe Seto toode.

 

 

 

 

 

 

 

 

Palun pane kirja LUGU oma toote kohta, mida saab kasutada toote turustamisel (idee, inspiratsiooniallikas, tekkelugu, päritolu, legend, kas kasutatud materjalile on omistatud Seto Kimmäs märk vms.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olen tutvunud taotluse tingimustega ja nõus tasuma märgi saamise korral ühekordse taotlemise tasu 5 eurot. Soovin samale tootele tellida Kimmä märki…….tk. (ühe märgi hind 0,20 eurot)

 

 

 

Taotleja nimi

 

Allkiri Kuupäev

 

 

Taotlus esitada:

Seto Käsitüü Kogo

Pikk 12, Värska 64001

Kontaktisik: Ingrit Kala, tel.56200076

kogo@setomaa.ee

www.kogo.ee