Raamatupidamine

Raamatupidamine on kohustuslik kõigile ettevõtetele

Raamatupidamist võib kitsamas tähenduses pidada majandusüksuse tegevuste (majandustehingute) ja selle tulemuste kohta arvestuse- ehk raamatupidamiseregistrite pidamise süsteemiks, mis on tähtis osa ettevõtte igapäevasest tegevusest. Raamatupidamine peab kajastama ettevõtte finantsseisundit, majandustulemusi, rahavoogusid õigesti, objektiivselt ning teistega võrreldavalt, esitatud info peab olema aktuaalne.

Millal peaks ettevõte raamatupidamise teenust kasutama?

Raamatupidamise teenus on kindlasti sobiv lahendus neile ettevõtetele, kelle jaoks on oluline, et firma raamatupidamine vastaks kõigile seatud nõuetele, ilma et peaks end ise pidevalt kursis hoidma raamatupidamisega seotud seadusandluse ja nende muudatustega.

  • Maandate kõik riskid, mis kaasnevad seadusandluse muudatustega;
  • Raamatupidamine on korras ka siis, kui raamatupidaja jääb haigeks või on puhkusel;
  • Ettevõte ei pea palkama eraldi raamatupidajat, finantsjuhti;
  • Hoiate ettevõtte raha kokku raamatupidajate koolitamise, töökoha ning tarkvara pealt.
  • Väiksemate ettevõtete puhul on raamatupidamise teenus eriti kuluefektiivne

Võtke ühendust kui olete huvitatud raamatupidamise teenuse kohta lähemalt teada saama. Leiame teile sobivad raamatupidamise lahendused, mida võite usaldada!

MTÜ Seto Käsitüü Kogo raamatupidaja Annika Kivit  kontaktid:

Tel: +372 525 9309, e-mail: raamat@setomaa.ee

Raamatupidaja viibib igal neljapäeval Obinitsa Külakeskuses SKK büroos. Muul ajal leiab teda Võrust.