Seto käsitöö turundus

Seto käsitöö turundus 2018-2019

Projekti periood 01.10.2018 – 30.09.2019

Seto käsitöö turunduse üldine eesmärk 2018 – 2019 ühildus MTÜ Seto Käsitüü Kogo põhikirjalise eesmärgiga – seto traditsioonilisel käsitööl põhineva ettevõtluse arendamine seto käsitöötraditsiooni järjepidevuse ja säilitamise kaudu. Projekti eesmärk oli vähendada Setomaa käsitööettevõtjatel kauba turustamiskulusid ning aidata käsitöölistel suurendada käivet. Kavas oli ühine osalemine suurematel laatadel ja messidel Eestis. Tallinnas Saku Suurhallis toimunud Mardilaadal peakülaliseks olemine oli väljakutseks ja me saime väga hästi hakkama – olime nähtavad ning huvi Setomaa vastu suurenes. Mardilaat oma ettekannete, õpitubade esitlustega oli hea turunduse koht, nii Eesti siseselt kui väljapoole. Varasemate projektide tulemusena saavad liikmed suurel määral ise hakkama piirkondlikel laatadel osalemisega.

Projekti käigus soetati  juurde 2 seto mustritega telki ja laudlinad, et oleksime juba kaugelt tuntavad, leitavad ja silmapaistvad teiste kauplejate seas.  Käsitööturismi arendamiseks oli hädavajalik inglise keelse reklaammaterjali valmistamine.

 Osaleti ühiselt laatadel: Mardilaat Tallinnas, Seto Folgil käsitöömüük, Seto Kuningriigipäeval käsitöömüük.

Projekti raames tutvustati Seto käsitööd: 1.Mardilaada õpitoad, pressikonverents, esitlused, müük  2. Seto pitsi päevade raames loeng puidupitsist, korraldati Tartus ERM-is pitsi tutvustav üritus 3.Valmis inglise keelne reklaammaterjal, sest viimasel ajal liigub piirkonnas palju väliskülalisi kellel on huvi meie käsitöö vastu. Voldikut on ka hea kaasa võtta välislaatadele ja jagada koos Setomaa Turismi reklaammaterjalidega tulevastel suurematel messidel

Kogumaksumus: 8360,00 eurot

Täiendav info : projektijuht Ingrit Kala

 

 

Seto käsitöö turundamine 2017-2018

Projekti periood 01.10.2017 – 30.09.2018

Projekti otsene eesmärk on vähendada käsitööettevõtjate turunduskulusid ning aidata käsitöölistel suurendada käivet. Eesmärk on vähendada käsitöö väikeettevõtja riske, kui ta soovib osaleda suurematel ja Setomaalt kaugemal olevatel laatadel ning koostööd soosivatel ja arendatavatel reisidel.

Projekti raames on kavas Setomaa käsitöö turundusstrateegia elluviimine. Plaan on ühine osalemine suurematel laatadel ja messidel Eestis ja väljaspool Eestit. Kindel on osalemine traditsioonilisel Mardilaadal Tallinnas, jätkuvalt kavandame  koostööd udmurtide ja ukrainlastega. Otsime kontakte ka rahvusliku käsitöölaada leidmiseks Leedu suunal. Varasemate projektide tulemusena saavad liikmed taas suurel määral ise hakkama piirkondlikel laatadel osalemisega, kuid projekti toel toetame Seto Folgil ja Seto Kuningriigis osalemist.  Tegeleme ka Seto käsitöö alaliste müügipunktide arendamisega Setomaal.

Seto käsitöölised on väga erinevad oma toodete ja tootlikkuse poolest. Muude tööde kõrvalt käsitööd tegev ja seda aegajalt laatadel müüv käsitööline nähes, kuidas kaubarohkus ja kena väljapanek mõjutab ka müüki, suunab ehk oma prioriteedid ka käsitööettevõtluse arendamiseks. Oleme avastanud palju ühiseid elemente, mustreid, tehnikaid soome-ugri rahvaste, ukrainlaste ja lätlaste käsitöös. Meil on mida õppida tootearenduse ja väljapanekute osas.

Kogumaksumus: 6160,00 eurot

Projekti toetus: 5230,00 eurot (Setomaa arenguprogramm)

Omafinantseering: 930,00 eurot

Täiendav info : projektijuht Ingrit Kala

 

Seto käsitöö turundus 2016-2017

Projekti periood 01.10.2016 – 30.09.2017

Projekti üldine eesmärk ühildus MTÜ Seto Käsitüü Kogo põhikirjalise eesmärgiga – seto traditsioonilisel käsitööl põhineva ettevõtluse arendamine seto käsitöötraditsiooni järjepidevuse ja säilitamise kaudu.

Projekti  otsene eesmärk oli vähendada käsitööettevõtjate turunduskulusid ning aidata käsitöölistel suurendada käivet. Kavas oli ühine osalemine 5 suuremal laadal ja messil Eestis, Venemaal ja soome- ugri maades, osalemine traditsioonilisel Mardilaadal Tallinnas ja Seto kultuuripäevadel Peterburis. Projekti eesmärgiks oli suure esindusega olla väljas Seto Folgil ja Seto Kuningriigipäeval. Varasemate projektide tulemusena saavad liikmed suurel määral ise hakkama piirkondlikel laatadel (Lindora, Vastseliina, Lüübnitsa, Suvistepüha laat Värskas, erinevatel Hansalaatadel osalemisega.

Projekti tulemused:

Osalesime Seto Käsitüü Kogo ühisboksiga Tallinna Mardilaadal (boksis kauplemiseks taotlesid koha liikmetest Marko Puksing, Ülle Kauksi, Margit Mehilane, Taimi Auser). Projekti abil toetati osaliselt Seto käsitööliste turundusreise väljapoole Eestit. 12 Seto Käsitüü Kogo liiget osales Peterburis toimunud Seto Kultuuri päevadel, kus tutvustati seto käsitööd õpitubade, näituste, müügi ja ettekannete abil. Krasnojarskis Siberi setode juures toimunud käsitöö tutvustusel ja õpitubades esindasid teiste meistrite kõrval Seto Käsitüü Kogo  Evar Riitsaar ja Sigre Andreson. 6 liiget käis Udmurdimaal sealsete käsitöökodadega tutvumas ja oma käsitöö tegevusi tutvustamas. Kõigil neil kolmel reisil loodi sidemeid edasiseks koostööks ja tutvustati meie käsitöötraditsioone, meistreid  ja tooteid.

Samuti oli projekti eesmärgiks, et  seto käsitöölised oleksid ühiselt väljas  Seto Folgil ja Seto Kuningriigipäeval. See eesmärk sai edukalt täidetud, olime nähtavad, eraldi leitavad. Seto Folgil oli väljas ka SKK kohvik.

Võib julgelt öelda, et piirkonna ettevõtlusaktiivsus on tõusnud, kuna ettevõtja või käsitööline on valmistanud rohkem kaupa, mida laadal  või töötoas müüa. Rohkem laatadel väljas käies reklaamitakse piirkonda mis on  omakorda positiivse mõjuga teistele ettevõtlussektoritele, eelkõige turismindusele.

Kogumaksumus: 6000,00 eurot

Projekti toetus: 5000,00 eurot  (Setomaa arenguprogramm)

Omafinantseering: 1000,00 eurot

Täiendav info : projektijuht Ingrit Kala