Näpotüü konkursi juhend 2023

 

Näpotüü konkursi juhend 2023

Teema: HELMINE / HELMILINE

Helmine om helmiga ilostatu seto naase pääsiid, miä om moodu lännü ildampal aol. Timahava saa kuninga näpotüü meistrist tuu, kiä om kotoh valms tennü kõkõ ilosamba ja kõkõ inämbä seto muudu helmise. Konkursil hinnatas, ku kõrdapite ja ku keerolitsõlt om tett, kaetas seto muudu olõkit.

Viimäne aig helmise tuumisõst üteh nimesildiga om 1. august 2023 Seto Käsitüü Kogo kontorihe Verskah. Töid võõdas vasta ka kunigriigipäävä hummogu infotelgih kooni’ kellä 11ni’.

Töid hinnatas ja hindaja’ kuts kokko Seto Käsitüü Kogo. Kõigist konkursilõ esitet töiest pandas kokko näütüs. Rahva hääletüse tulõmusõna kuulutadas vällä ka’ publigu arvatõh kõkõ ilosamba helmise valmstanu’ näpotüülinõ. Vällä antas 2 auhinda: rahva miildümine ja zürii paremp.

Näpotüü päävedosnik: Kala Ingrit, 56200057

Helmise näited (üles pildistatud MUISis, helmised pärit Seto Talumuuseumist)