VALMINUD ON SETO RAHVARÕIVARAAMAT!

Seto Käsitüü Kogol on suurim rõõm anda teada, et valminud on meie rahvarõivaid tutvustav raamat “Seto rahvarõivad”!

Materjali raamatu väljaandmiseks asuti koguma juba 2017. aastal. Kolme aasta vältel toimusid Leader projekti toel rahvarõivaalased teemapäevad, kus teadlased said kokku käsitöölistega. See oli tore aeg, kus käsitöölised said juurde teadmisi kust leida rohkem infot ja omakorda kõnelesid sellest, kuidas neid esemeid on vanasti kootud või õmmeldud. Teemapäevadega samaaegselt hakati otsima inimesi, kes oleks valmis esemeid põhjalikumalt uurima ja artikleid kirjutama. Suured tänud kõigile, kes selle töö ette võtsid. Neid toredaid kirjutajaid oli kokku 20: Sigre Andreson, Kristi Jõeste, Andreas Kalkun, Ülle Kauksi, Arvis Kiristaja, Tiiu Kunst, Ülle Kärner, Marit Külv, Marje Linnus, Elvi Nassar, Mare Piho, Anu Pink, Piia Rand, Inna Raud, Riina Reinvelt, Maarja Sarv, Õie Sarv, Made Uus, Tiit Sibul, Kadri Vissel. Aitäh kõigile!

Suure panuse raamatu valmimisse andis toimetaja Maret Tamjärv, kelle väljakutseks oli erinevate autorite materjalide ühtlustamine. Südame ja suurepäraste ideedega oli asja juures terve aasta vältel kujundaja Evelin Urm. Raamat on eestikeelne, aga sealt leiab ohtralt setokeelsed eseme nimetused ning välja on toodud seto keeles vanu kirjeldusi ja kombeid. Setokeelsete tekstide toimetamisel sai aastate jooksul kaasatud mitmeid seto keele kõnelejaid ja viimased korrektuurid tegi Silvi Palm. Iga peatüki lõppu on Helen Külviku abiga jõudnud ingliskeelne kokkuvõte, seetõttu on see raamat sobilik ka välismaalastele. Raamatu ilmumisele on kaasa aidanud Leader meede, Setomaa pärimuskultuuri toetusmeede, Eesti Kultuurkapital, Setomaa programm, Setomaa Edendusfond ning väga suure osaga on panustanud Seto Käsitüü Kogo.

Meie rahvarõivaste 624-leheküljeline raamat on oluliseks saavutuseks seto traditsioonide ning kultuuri säilimisel ning soovime raamatu valmimist tähistada koos kõigi teiega! 

Raamatu esmaesitlus toimub 8. jaanuaril 2023 kell 12 Värska Kultuurimajas. Üritus on leitav Facebookist. 

Raamatu esitlused toimuvad lisaks ka Tartus ja Tallinnas – 14. jaanuaril kell 13 ERMis ja 20. jaanuaril kell 16 Eesti Vabaõhumuuseumi Seto talus.

Esitlustel saab raamatut kohapealt osta. Avalikult tuleb raamat müüki alates 9. jaanuarist.