Viimased postitused

29. Seto pitsi päevad 2022

Seto pitsi päevade Facebooki üritus

6.-27. mai 2022 toimuvad 29. Seto pitsi päevad Värska Külastuskeskuses – Reegi majas. Konkursi teemaks on PULMAD / SAAJA’. Avamine toimub 6. mail kell 16.00. 

Konkursile võib tänavu esitada vaid seto värvilise pitsiga kaunistatud esemeid. Tähtis on, et töö oleks teostatud korrektselt, sobiks teemasse ning lõpptulemus, mida hindab žürii, oleks kaunis ning seto traditsioone järgiv. Konkursitöö ei tohi olla varem eksponeeritud.
Tööd, mis on varustatud pealkirja, lühikese kirjelduse ning valmistaja nimega esitada Värskasse Seto Käsitüü Kogo kontorisse hiljemalt 3. mai 2022 hommikul kell 9.00. Postiga saata aadressile: Ingrit Kala, Pikk 12, Värska 64001, Setomaa vald, Võru maakond.
Kõik tööd pildistatakse ja seatakse rahvale vaatamiseks välja Seto Käsitüü Kogo Facebooki lehele. Konkursi tööde näitust saavad Värskas külastada kõik käsitööhuvililised Reegi maja lahtioleku aegadel. Näitus jääb avatuks 26. mai õhtuni.
Ootame osalema kõiki endisi pitsimeistreid, aga ka uusi tegijaid nii Setomaalt kui väljastpoolt. Eraldi kategooria on ka koolinoorte töödele. Parimatele on auhinnaks rahalised preemiad.

Parimad 2022. aasta pitsiheegeldajad kuulutatakse välja 27. mail kell 15.00.
Üritust veab Seto Käsitüü Kogo – Ingrit Kala, 56200057, ingrit@setomaa.ee

XXVIII Seto Kuningriik

Näpotüü võistluse juhend 2021

Teema: KALTSUTEKK/ KALTSUVAIP

Timahava saa kuninga näpotüü meistrist tuu, kiä om kudanu kõkõ ilosamba seto muudu põrmanduteki. Õga kangakudaja saa kuta’ vaiba sisse ummamuudu vigurit. Põrmandu tekk piät olõma peeltega koetu.
Konkursil hinnatas, ku kõrdapite ja ku keerolitsõlt om tett, kaetas seto traditsioonilisust ja tervikut. Vaibal om ette antu mõõdu’: pittüss 1,80 – 2,5 m, laitus 0,70 – 1,0 m

Hüä aig vaiba tuumisõst üteh nimesildiga’ om 1. august 2021 Seto Käsitüü Kogo kontorihe Verskah. Töid võõdas vasta ka kunigriigipäävä hummogu infotelgih kooni’ kellä 11ni’.
Töid hinnatas ja hindaja’ kuts kokko Seto Käsitüü Kogo. Vällä antas 2 auhinda: rahva miildümine ja zürii paremp.
Kõigist konkursilõ esitet töiest pandas kokko näütüs. Rahva hääletüse tulõmusõna kuulutadas vällä ka’ publigu arvatõh kõkõ ilosamba vaiba valmstanu’ näpotüülinõ.
Kuningriigipääväl koetas Lobotkah ütehkuuh vahtsõlõ ülembsootskalõ vahtsõnõ kaltsutekk.

Näpotüü päävedosnik: Kala Ingrit, 56200057

Puutüü võistluse juhend 2021

Teema: KERK, KERGO

Timahava saa kuninga puutüü meistrist tuu, kiä om valms tennü kõkõ ilosamba kergo.
Konkursil hinnatas, ku kõrdapite ja ku keerolitsõlt om tett, kaetas ku praktiline ja ku ummamuudu, kolmõ jalaga väigokõne kergokõnõ vällä näge.

Hüä aig kergo tuumisõst üteh nimesildiga om 1. august 2021 Seto Käsitüü Kogo kontorihe Verskah. Töid võõdas vasta ka’ kunigriigipäävä hummogu infotelgih kooni’ kellä 11ni’.

Töid hinnatas ja hindaja’ kuts kokko Seto Käsitüü Kogo liigõ Otsa Andres. Vällä antas 2 auhinda: rahva miildümine ja zürii paremp.
Kõigist konkursilõ esitet töiest pandas kokko näütüs.

Näpotüü päävedosnik: Otsa Andres, 5292528

III Seto käsitöölaager

III Seto käsitöölaager toimub 13.-15. juunil Setomaal, Litvina külas, Kriisa talus.
Osalema on oodatud kuni 15 erinevas vanuses seto käsitööhuvilist, eelnevad oskused pole määravad.

REGISTREERIMISVORM: https://forms.gle/N59rk2nG1BJVpRKGA

3-päevane käsitöölaager tutvustab seto kultuuri ja käsitööoskusi. Tegevused on gruppides ja hõlmavad õppimist ning tegutsemist vokitöödest kuni seto tikandi valmistamiseni. Laagris saavad osalejad valmistada seto vöid mitmel erineval moel. Nende päevade jooksul kõneldakse seto keeles ja päevi täidab käsitöö. Juhendajad on Värska Käsitööselts Kirävüü naised.

Laagri toit valmib kohalikust toorainest ise valmistamisel. Õhtud sisustatakse lauldes, pilli mängides ja tantsides. Laager on suunatud täiskasvanutele, kuid laagrisse võib tulla ka koos lastega.
Laager algab pühapäeval, 13.juunil kell 11.00 ja lõpetame teisipäeval, 15.juunil kell 18.00 lõpupeoga.

Laagri osalustasu:
Täiskasvanu – 80 eurot
Noor (13-25) – 50 eurot
Laps alla 12 aasta – 20 eurot

Osalustasu sisaldab laagri õpitubasid, tegevusi, osalist töömaterjali ning kõiki toidukordi.
Laagri osalustasu palun kanda MTÜ Värska Käsitööselts Kirävüü arvelduskontole EE702200221033401905 Selgituseks osaleja nimi. Juhul, kui eriolukorra tõttu ei ole sel ajal laagri korraldamine võimalik, siis lükkub laager edasi või tagastame osalustasu.

Laagri õpitubade kokku seadmisel arvestame osalejate soovidega. Laagri päevakava koos muu olulise infoga (nt soovituslikud oma töövahendid, materjalid jms) saadame registreerunutele meilile hiljemalt 1.juunil.

Täpsem info: Ingrit Kala, ingrit@setomaa.ee, 5120659
FB: Kriisa talo Setomaal, veebileht: kogo.seto.ee