Seto kultuuri nädal: Kossade valmistamise ja ketramise õpitoad