XXVIII Seto Kuningriik

Näpotüü võistluse juhend 2021

Teema: KALTSUTEKK/ KALTSUVAIP

Timahava saa kuninga näpotüü meistrist tuu, kiä om kudanu kõkõ ilosamba seto muudu põrmanduteki. Õga kangakudaja saa kuta’ vaiba sisse ummamuudu vigurit. Põrmandu tekk piät olõma peeltega koetu.
Konkursil hinnatas, ku kõrdapite ja ku keerolitsõlt om tett, kaetas seto traditsioonilisust ja tervikut. Vaibal om ette antu mõõdu’: pittüss 1,80 – 2,5 m, laitus 0,70 – 1,0 m

Hüä aig vaiba tuumisõst üteh nimesildiga’ om 1. august 2021 Seto Käsitüü Kogo kontorihe Verskah. Töid võõdas vasta ka kunigriigipäävä hummogu infotelgih kooni’ kellä 11ni’.
Töid hinnatas ja hindaja’ kuts kokko Seto Käsitüü Kogo. Vällä antas 2 auhinda: rahva miildümine ja zürii paremp.
Kõigist konkursilõ esitet töiest pandas kokko näütüs. Rahva hääletüse tulõmusõna kuulutadas vällä ka’ publigu arvatõh kõkõ ilosamba vaiba valmstanu’ näpotüülinõ.
Kuningriigipääväl koetas Lobotkah ütehkuuh vahtsõlõ ülembsootskalõ vahtsõnõ kaltsutekk.

Näpotüü päävedosnik: Kala Ingrit, 56200057

Puutüü võistluse juhend 2021

Teema: KERK, KERGO

Timahava saa kuninga puutüü meistrist tuu, kiä om valms tennü kõkõ ilosamba kergo.
Konkursil hinnatas, ku kõrdapite ja ku keerolitsõlt om tett, kaetas ku praktiline ja ku ummamuudu, kolmõ jalaga väigokõne kergokõnõ vällä näge.

Hüä aig kergo tuumisõst üteh nimesildiga om 1. august 2021 Seto Käsitüü Kogo kontorihe Verskah. Töid võõdas vasta ka’ kunigriigipäävä hummogu infotelgih kooni’ kellä 11ni’.

Töid hinnatas ja hindaja’ kuts kokko Seto Käsitüü Kogo liigõ Otsa Andres. Vällä antas 2 auhinda: rahva miildümine ja zürii paremp.
Kõigist konkursilõ esitet töiest pandas kokko näütüs.

Näpotüü päävedosnik: Otsa Andres, 5292528