Viimased postitused

29. Seto pitsi päevad 2022

Seto pitsi päevade Facebooki üritus

6.-27. mai 2022 toimuvad 29. Seto pitsi päevad Värska Külastuskeskuses – Reegi majas. Konkursi teemaks on PULMAD / SAAJA’. Avamine toimub 6. mail kell 16.00. 

Konkursile võib tänavu esitada vaid seto värvilise pitsiga kaunistatud esemeid. Tähtis on, et töö oleks teostatud korrektselt, sobiks teemasse ning lõpptulemus, mida hindab žürii, oleks kaunis ning seto traditsioone järgiv. Konkursitöö ei tohi olla varem eksponeeritud.
Tööd, mis on varustatud pealkirja, lühikese kirjelduse ning valmistaja nimega esitada Värskasse Seto Käsitüü Kogo kontorisse hiljemalt 3. mai 2022 hommikul kell 9.00. Postiga saata aadressile: Ingrit Kala, Pikk 12, Värska 64001, Setomaa vald, Võru maakond.
Kõik tööd pildistatakse ja seatakse rahvale vaatamiseks välja Seto Käsitüü Kogo Facebooki lehele. Konkursi tööde näitust saavad Värskas külastada kõik käsitööhuvililised Reegi maja lahtioleku aegadel. Näitus jääb avatuks 26. mai õhtuni.
Ootame osalema kõiki endisi pitsimeistreid, aga ka uusi tegijaid nii Setomaalt kui väljastpoolt. Eraldi kategooria on ka koolinoorte töödele. Parimatele on auhinnaks rahalised preemiad.

Parimad 2022. aasta pitsiheegeldajad kuulutatakse välja 27. mail kell 15.00.
Üritust veab Seto Käsitüü Kogo – Ingrit Kala, 56200057, ingrit@setomaa.ee

XXVIII Seto Kuningriik

Näpotüü võistluse juhend 2021

Teema: KALTSUTEKK/ KALTSUVAIP

Timahava saa kuninga näpotüü meistrist tuu, kiä om kudanu kõkõ ilosamba seto muudu põrmanduteki. Õga kangakudaja saa kuta’ vaiba sisse ummamuudu vigurit. Põrmandu tekk piät olõma peeltega koetu.
Konkursil hinnatas, ku kõrdapite ja ku keerolitsõlt om tett, kaetas seto traditsioonilisust ja tervikut. Vaibal om ette antu mõõdu’: pittüss 1,80 – 2,5 m, laitus 0,70 – 1,0 m

Hüä aig vaiba tuumisõst üteh nimesildiga’ om 1. august 2021 Seto Käsitüü Kogo kontorihe Verskah. Töid võõdas vasta ka kunigriigipäävä hummogu infotelgih kooni’ kellä 11ni’.
Töid hinnatas ja hindaja’ kuts kokko Seto Käsitüü Kogo. Vällä antas 2 auhinda: rahva miildümine ja zürii paremp.
Kõigist konkursilõ esitet töiest pandas kokko näütüs. Rahva hääletüse tulõmusõna kuulutadas vällä ka’ publigu arvatõh kõkõ ilosamba vaiba valmstanu’ näpotüülinõ.
Kuningriigipääväl koetas Lobotkah ütehkuuh vahtsõlõ ülembsootskalõ vahtsõnõ kaltsutekk.

Näpotüü päävedosnik: Kala Ingrit, 56200057

Puutüü võistluse juhend 2021

Teema: KERK, KERGO

Timahava saa kuninga puutüü meistrist tuu, kiä om valms tennü kõkõ ilosamba kergo.
Konkursil hinnatas, ku kõrdapite ja ku keerolitsõlt om tett, kaetas ku praktiline ja ku ummamuudu, kolmõ jalaga väigokõne kergokõnõ vällä näge.

Hüä aig kergo tuumisõst üteh nimesildiga om 1. august 2021 Seto Käsitüü Kogo kontorihe Verskah. Töid võõdas vasta ka’ kunigriigipäävä hummogu infotelgih kooni’ kellä 11ni’.

Töid hinnatas ja hindaja’ kuts kokko Seto Käsitüü Kogo liigõ Otsa Andres. Vällä antas 2 auhinda: rahva miildümine ja zürii paremp.
Kõigist konkursilõ esitet töiest pandas kokko näütüs.

Näpotüü päävedosnik: Otsa Andres, 5292528